Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27345
Title: Міжнародне приватне право: комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни
Authors: Гожій, Ірина Олексіївна
Keywords: міжнародне приватне право
іноземний елемент
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Міжнародне приватне право: комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. О. Гожій. – Електронні текстові дані (1 файл: 147 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 68 с. – Назва з екрана.
Abstract: Комплекс навчально-методичного забезпечення містить розширені плани лекцій, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового і поточного контролю. Видання має на меті ознайомити студента зі змістом і структурою навчальної дисципліни.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27345
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (КПП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mizhnarodne_pryvatne_pravo.docx147.47 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.