Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2740
Title: Технічні засоби теплофізичного експерименту
Authors: Чорнобай, Вадим Олексійович
Алексеїк, Ольга Сергіївна
Keywords: вакуумні насоси
коефіцієнт тепловіддачі
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Технічні засоби теплофізичного експерименту [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика», програми професійного спрямування «Теплофізика» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. С. Алексеїк, В. О. Чорнобай. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,41 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 25 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2740
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_tehn_zasoby_lab_rob.doc
  Restricted Access
1.45 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.