Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2742
Title: Теплогідравлічні процеси в енергетичних установках
Keywords: енергетичні установки
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Теплогідравлічні процеси в енергетичних установках [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування», програми професійного спрямування «Котли та реактори» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Ю. Кравець, О. С. Алексеїк. – Електронні текстові дані (1 файл: 175 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 15 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2742
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АЕС і ІТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teploener_pr_sam_rob.doc
  Restricted Access
175 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.