Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2747
Title: Зворотні задачі теплообміну
Keywords: зворотні задачі теплообміну
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Зворотні задачі теплообміну [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з кредитного модуля для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика», спеціальності 7.05060102, 8.05060102 «Теплофізика» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. Л. Лебедь. – Електронні текстові дані (1 файл: 252 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 18 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2747
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АЕС і ІТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zvorotni_zadachi.doc
  Restricted Access
252.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.