Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27589
Title: Біофізика
Authors: Тимчик, Григорій Семенович
Терещенко, Микола Федорович
Яковенко, Ірина Олександрівна
Keywords: біологічне середовище
біофізика
Issue Date: 2019
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Терещенко, М. Ф. Біофізика [Електронний ресурс] : підручник / М. Ф. Терещенко, Г. С. Тимчик, І. О. Яковенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,06 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Політехніка, 2019. – 444 с. – Назва з екрана.
Abstract: Подано теоретичні засади фізичних, фізико-хімічних та фізіологічних процесів, що відбуваються в біологічному середовищі, дослідженні особливостей зміни стану як об’єкта впливу, так і параметрів живого організму та систематизовані матеріали з реакції біологічного об’єкта на фізичні поля та сигнали. Розглянуто біомеханіку, біоакустику, гемодинаміку та біофізику мембран, термодинаміку та електромагнетизм, квантову біофізику, взаємодію полів та сигналів з біологічним середовищем, оптичні, іонізуючі та теплові випромінювання людини, моделі взаємодії біологічної тканини з навколишнім середовищем, показано результати моделювання у сучасних досліджень. Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів з інженерно-медичного та біологічного напряму підготовки, а також наукових та інженерно-технічних працівників, спеціалістів медичного приладобудування та фізіотерапії.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27589
ISBN: 978-966-622-942-0
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ВП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biophysics.pdf7.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.