Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27786
Title: Алгоритмічні засоби підвищення точності гіротеодолітів на обмежено рухомій основі
Authors: Мураховський, Сергій Анатолійович
Advisors: Лазарєв, Юрій Федорович
Keywords: гіротеодоліт
наземний гірокомпас
поступальна вібрація
вібраційна похибка
алгоритмічна компенсація
ідентифікатор стану
імітаційне моделювання
gyrotheodolite
land gyrocompass
linear vibration
vibrational error
algorithmic compensation
state identifier
imitational simulation
гиротеодолит
наземный гирокомпас
поступательная вибрация
вибрационная погрешность
алгоритмическая компенсация
идентификатор состояния
имитационное моделирование
Issue Date: 2019
Citation: Мураховський, С. А. Алгоритмічні засоби підвищення точності гіротеодолітів на обмежено рухомій основі : дис. … канд. техн. наук. : 05.11.03 – гіроскопи та навігаційні системи / Мураховський Сергій Анатолійович. – Київ, 2019. – 165 с.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27786
Appears in Collections:Дисертації (вільний доступ)
Дисертації (ПСОН)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Murakhovskyi_diss.pdf9.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.