Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2793
Title: Складні теплотехнічні системи
Keywords: теплотехнічні системи
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Складні теплотехнічні системи [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для кредитного модуля ВП-04/а напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» програми професійного спрямування «Інформаційні технології проектування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Баранюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 241 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 15 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2793
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АЕС і ІТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skladni_TPT_systemy.doc
  Restricted Access
241.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.