Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/292
Title: Фізична хімія: Термодинаміка. Фазові рівноваги та розчини
Keywords: фізична хімія
термодинаміка
фазові рівноваги та розчини
Issue Date: 2009
Citation: Фізична хімія: Термодинаміка. Фазові рівноваги та розчини [Електронний ресурс] : методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. А. Рудницька, Т. А. Каменська, Т. В. Кірсенко. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,5 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана.
Abstract: Методичні вказівки розроблено для виконання студентами лабораторного практикуму з фізичної хімії. Наведено стислі теоретичні відомості щодо кожної лабораторної роботи, викладено методику проведення експерименту та обробки одержаних даних.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/292
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ФХ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E055.doc
  Restricted Access
1.51 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.