Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2946
Title: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародна економіка (модуль 2): транснаціональні корпорації» для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»
Authors: Войтко, Сергій Васильович
Моісеєнко, Тетяна Євгенівна
Keywords: міжнародна економіка
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародна економіка (модуль 2): транснаціональні корпорації» для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Войтко, Т. Є. Моісеєнко. – Електронні текстові дані (1 файл: 378 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 22 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2946
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TNK_2013.pdf
  Restricted Access
378.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.