Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2955
Title: Інтелектуальна власність
Keywords: інтелектуальна власність
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки «Менеджмент» професійного спрямування: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності», напряму підготовки «Специфічні категорії», спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. О. Пермінова . – Електронні текстові дані (1 файл: 1,13 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 205 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2955
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KL_In_vl.doc
  Restricted Access
1.16 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.