Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2958
Title: Державне та регіональне управління
Keywords: державне управління
регіональне управління
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Державне та регіональне управління [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів факультету менеджменту та маркетингу галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» за професійним спрямуванням «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. О. Пермінова. – Електронні текстові дані (1 файл: 540 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 87 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2958
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KL_Derzh_reg_upr.doc
  Restricted Access
540 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.