Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2964
Title: Менеджмент інноваційної діяльності
Authors: Дергачова, Вікторія Вікторівна
Бояринова, Катерина Олександрівна
Гук, Ольга Володимирівна
Ведута, Людмила Леонідівна
Keywords: менеджмент інноваційної діяльності
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Менеджмент інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Л. Л. Ведута. – Електронні текстові дані (1 файл: 579 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2964
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Men_innov_diyalnosti.doc
  Restricted Access
579 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.