Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2995
Title: Проходження фахової практики
Keywords: фахова практика
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Проходження фахової практики [Електронний ресурс] : методичні вказівки для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії», спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, Н. І. Ситник, О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 360 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 41 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2995
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fakhova_praktyka.doc
  Restricted Access
360.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.