Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3006
Title: Менеджмент організацій і адміністрування
Authors: Дергачова, Вікторія Вікторівна
Бояринова, Катерина Олександрівна
Коцко, Тарас Аркадійович
Малик, Ірина Петрівна
Гук, Ольга Володимирівна
Ведута, Людмила Леонідівна
Keywords: дипломна робота
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Менеджмент організацій і адміністрування [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, К. О. Бояринова, Т. А. Коцко [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 634 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 58 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3006
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Меt_DIP Bakalavr.doc
  Restricted Access
634 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.