Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3010
Title: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Authors: Дергачова, Вікторія Вікторівна
Пічугіна, Марина Анатоліївна
Дунська, Алла Рашидівна
Пермінова, Світлана Олександрівна
Keywords: дипломна робота
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, М. А. Пічугіна, А. Р. Дунська, С. О. Пермінова. – Електронні текстові дані (1 файл: 386 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 50 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3010
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_ZED_mag.doc
  Restricted Access
386 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.