Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/306
Title: Технологія виробництва електронних засобів
Authors: Артеменко, Володимир Степанович
Біденко, Віктор Антипович
Кожушний, Володимир Андрійович
Прус, Віктор Андрійович
НТУУ «КПІ»
Радiотехнiчний
Keywords: електронні засоби
виробництво електронних засобів
Issue Date: 2009
Citation: Технологія виробництва електронних засобів [Електронний ресурс] : методичні вказівки щодо виконання курсових проектів і контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. С. Артеменко, В. А. Біденко, В. А. Кожушний, В. А. Прус. - Електронні текстові дані (1 файл: 2,2 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана.
Description: Курсовий проект по дисципліні «Технологія виробництва електронних засобів» виконується на основі проекту «Конструювання електронних засобів», який студенти виконували в попередньому семестрі. Це дає змогу, по-перше, працювати з власноруч розробленою конструкцією, по друге, виразно відчути недоліки (або переваги) своїх конструкторських рішень з точки зору врахування їх технологічності. Разом з курсовою роботою по дисципліні «Економіка та організація виробництва» ці два курсових проекти на базі того ж самого радіоелектронного пристрою створюють комплекс, виховуючи у студента системний підхід до вирішення інженерно-технічних задач.
Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/306
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-070.doc
  Restricted Access
2.25 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.