Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/308
Title: Історія України (Соціально-політичні аспекти) : [в 4-х ч.]. Ч. 3-4
Authors: Ковальський, Б. П.
Keywords: історія України
соціальна система України
історія українськой церкви
Issue Date: 2004
Citation: Історія України (Соціально-політичні аспекти): [в 4-х ч.]. Ч. 3-4 [Електронний ресурс] : навчальний посібник для вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / Міністерство освіти і науки України, НТУУ «КПІ», заг. ред. Б. П. Ковальського. - Електронні дані (1 файл: 735,69 Кбайт ). – Київ : НТУУ «КПI», 2004. - Назва з екрана.
Abstract: У 3-4 модулях розглядаються проблеми соціальної структури і соціальні відносини в українському суспільстві в історичному контексті, їх роль в створенні оригінальної форми державності до 19 ст.; історія формування та діяльності громадських, культурологічних та політичних організацій в українському суспільстві; об’єктивні умови і суб’єктивні фактори в процесах гуманітарного, політичного життя народу в радянський період; Україна на шляху суверенного розвитку: суспільно-політичні трансформації; історичні аспекти виникнення і функціонування освітніх систем в Україні; становлення системи вищої освіти; наука, техніка України як невід’ємні частини світової науково-технічної еволюції та революції; пріоритетні напрямки освітньої, наукової і техніко-промислової політики України після проголошення її незалежності. Курс подається за модульною схемою.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/308
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
modi3.pdf
  Restricted Access
735.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.