Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3096
Title: Композиція видання
Authors: Валуєнко, Борис Васильович
Богославець, Олексій Ігорович
Лопухова, Наталія Олександрівна
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Композиція видання [Електроний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Композиція видання», І курс, 1-й семестр для студентів спеціальності 6.020205 «Образотворче мистецтво» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Б. В. Валуєнко, О. І. Богославець, Н. О. Лопухова. – Електронні текстові дані (1 файл: 257 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 42 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3096
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komp_vydan_prak_rob.doc
  Restricted Access
257.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.