Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/329
Title: Автоматичне керування зварюванням
Keywords: зварювання
автоматичне керування зварюванням
Issue Date: 2009
Citation: Автоматичне керування зварюванням [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 6.050504 «Зварювання» / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. О. Скачков, Є. П. Чвертко. - Електронні текстові дані (1 файл: 243 Кбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/329
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-049.pdf
  Restricted Access
243.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.