Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/332
Title: Синтез кінематики точки та твердого тіла в середовищі Maple
Authors: Левчук, Катерина Григорівна
Степаненко, Світлана Григорівна
Keywords: кінематика точки
кінематика твердого тіла
програма MAPLE
Issue Date: 2009
Citation: Левчук, К. Г. Синтез кінематики точки та твердого тіла в середовищі Maple [Електронний ресурс] : навчальний посібник / К. Г. Левчук, С. Г. Степаненко ; НТУУ «КПІ». - Електронні текстові дані (1 файл: 15,2 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана.
Abstract: У цьому виданні подано теоретичний матеріал, що рекомендований студентам для самостійного опрацювання, наведено алгоритм і зразок виконання розрахунково-графічних робіт. Розрахункові роботи містять постановку задачі, план її розв’язування з необхідними поясненнями на типових прикладах. Наведено і детально розібрано програми математичного моделювання анімації й розрахунку кінематики точки та механічної системи у середовищі Maple.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/332
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-072.pdf
  Restricted Access
15.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.