Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/338
Title: Обчислювальна математика-2
Authors: Абакумова, О. О.
Keywords: обчислювальна математика
мова С++
Issue Date: 2009
Citation: Абакумова, О. О. Обчислювальна математика - 2 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи»/ О. О. Абакумова ; НТУУ «КПІ». - Електронні текстові дані (1 файл: 1,59 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана.
Abstract: Методичні вказівки складені у відповідності до програми курсу «Обчислювальна математика-2». Містять 6 практичних робіт за основними розділами навчальної дисципліни: алгебра матриць, розв’язання систем лінійних рівнянь, розв’язання нелінійних рівнянь та їх систем, розв’язання звичайних диференційних рівнянь. Кожна робота містить математичну постановку типової задачі, опис методу її розв’язання та алгоритму, варіанти індивідуальних завдань для групи з 30 осіб, детальний зразок виконання та оформлення роботи, а також приклад програмної реалізації мовою С++.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/338
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ПЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-053.doc
  Restricted Access
1.59 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.