Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/340
Title: Англійська мова професійного спрямування
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2010
Citation: Англійська мова професійного спрямування [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів ІV курсу напрямів підготовки 6.040201 «Математика», 6.040203 «Фізика» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. О. Василенко, І. П. Кузьміна. - Електронні текстові дані (1 файл: 355,35 Кбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/340
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КАМТС2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-107.rtf
  Restricted Access
355.35 kBRTFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.