Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3558
Title: Теоретична механіка. Динаміка та аналітична механіка
Authors: Савін, Віктор Гурійович
Федоров, Володимир Миколайович
Штефан, Наталія Іллівна
Keywords: теоретична механіка
динаміка
аналітична механіка
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Теоретична механіка. Динаміка та аналітична механіка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (РГР) для студентів технічних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Г. Савін, В. М. Федоров, Н. І. Штефан. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,90 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 35 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3558
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-13-085.pdf
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.