Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3568
Title: Цивільний захист
Keywords: цивільний захист
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Цивільний захист [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичної роботи для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» заочної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. В. Міхеєв, О. В. Землянська. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,09 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 64 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3568
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ОППЦБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-13-103.doc
  Restricted Access
3.17 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.