Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3572
Title: Устаткування і технологія електрошлакових процесів
Authors: Ремізов, Геннадій Олександрович
Готвянський, Юрій Якович
Нікітін, Дмитро Олександрович
Keywords: електрошлаковий переплав
електрошлаковий процес
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Ремізов, Г. О. Устаткування і технологія електрошлакових процесів [Електронний ресурс] : навчальний посібник до вивчення кредитних модулів, самостійної роботи студентів, курсового та дипломного проектування напрямів підготовки 6.050401 «Металургія», 6.050402 «Ливарне виробництво» / Г. О. Ремізов, Ю. Я. Готвянський, Д. О. Нікітін ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 18,6 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 317 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3572
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-13-119.pdf
  Restricted Access
19.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.