Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3669
Title: Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальність 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності», галузь знань 1801 «Специфічні категорії», спеціальність 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. М. Шульгіна, В. М. Мельничук, В. В. Юхименко. – Електронні текстові дані (1 файл: 826 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 56 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3669
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SUIRP.doc
  Restricted Access
826 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.