Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3680
Title: Англійська мова загальнотехнічного спрямування. Ч. 1
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Англійська мова загальнотехнічного спрямування. Ч. 1 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів 2 курсу факультету інформатики та обчислювальної техніки / НТУУ «КПІ» ; уклад. Я. М. Дяченко, О. О. Великодська. – Електронні текстові дані (1 файл: 583 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 76 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3680
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_Diachenko_Velykodska_1.pdf
  Restricted Access
583.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.