Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3701
Title: Англійська мова загальнотехнічного спрямування
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Англійська мова загальнотехнічного спрямування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних для студентів ІІ курсу факультету електроніки напрямів підготовки 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка», 6.050802 «Електронні пристрої та системи», 6.050902 «Радіоелектронні апарати» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. С. Петрова, О. В. Павленко. – Електронні текстові дані (1 файл: 463 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 108 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3701
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_Pavlenko_Petrova_prakt.pdf
  Restricted Access
463.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.