Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3709
Title: Англійська мова загальнотехнічного спрямування
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Англійська мова загальнотехнічного спрямування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи за темою «Моя спеціальність» для студентів ІІ курсу факультету електроніки / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. С. Петрова, О. В. Павленко. – Електронні текстові дані (1 файл: 406 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 83 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3709
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_Pavlenko_Petrova_sam_rob.pdf
  Restricted Access
406.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.