Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3740
Title: Англійська мова професійного спрямування
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Англійська мова професійного спрямування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів ІІІ курсу хіміко-технологічного факультету напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія», спеціальності 8.092502 «Технологія переробки полімерів» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. М. Бобровник. – Електронні текстові дані (1 файл: 304 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 59 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3740
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_Bobrovnyk_3_kurs.pdf
  Restricted Access
304.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.