Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3931
Title: Англійська мова загальнотехнічного спрямування. Англійська мова професійного спрямування. Англійська мова професійного спрямування (поглиблено)
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Англійська мова загальнотехнічного спрямування. Англійська мова професійного спрямування. Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 1-6 курсів факультету авіаційних і космічних систем до виконання комплексних контрольних робіт / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Вадаська, Н. Ю. Дроздович, В. В. Лук’яненко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,05 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 101 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3931
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_Vadaska_Drozdovych_Lukyanenko_FAKS(1-6).pdf
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.