Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4003
Title: Англійська мова професійного спрямування
Authors: Корбут, Оксана Григорівна
Фещук, Алла Михайлівна
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Англійська мова професійного спрямування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» спеціальності 7.05050205 «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика» Механіко-машинобудівного інституту / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. Г. Корбут, А. М. Фещук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,20 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 84 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4003
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_Korbut_Feschuk_MMI(3).pdf
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.