Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/405
Title: Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів
Authors: НТУУ «КПІ»
Електроенерготехнiки та автоматики
Ковальчук, Олександр Васильович
Бур’ян, Сергій Олександрович
Keywords: автоматизація технологічних процесів
автоматизація установок
автоматизація комплексів
розробка схем автоматики
карти Карно
синтез однотактних схем
синтез схем на тригерах
Issue Date: 2010
Citation: Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Ковальчук, С. О. Бур'ян. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,97 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. – Назва з екрана.
Abstract: Методичні вказівки містять 9 тем практичних занять. З кожної теми викладаються основні теоретичні відомості та надаються завдання для аудиторних занять і самостійної роботи студентів. Мета практичних занять - закріпити знання методів синтезу дискретних схем промислової автоматики, навчитися самостійно розробляти схеми автоматики, виходячи із заданих умов їх роботи, та проектувати схеми на сучасній елементній базі.
Description: Розрахунково-графічна робота передбачає виконання логічного синтезу схеми автоматики за заданими умовами роботи і проектування принципової схеми. Виконання розрахунково-графічної роботи дозволяє об"єднати логічний синтез, вибір сучасної елементної бази і розробку принципової схеми, тобто є безпосередньою підготовкою для виконання дипломного проекту. Основою для виконання розрахунково-графічної роботи є лекційний матеріал, а також довідкові дані з елементної бази схем автоматики. Для більш поглибленого вивчення матеріалу, що стосується теми розрахунково-графічної роботи, необхідно звернутися до літературних джерел, перелік яких наводиться у кінці методичних вказівок.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/405
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-065.doc2.97 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.