Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4207
Title: Розробка інтервальних методів з використанням концепції невизначеності для підвищення точності оцінки результатів контрольних вимірювань параметрів інформативних сигналів
Advisors: Володарський, Є.
Keywords: ексцес
вірогідність
узагальнення Заде
згортка
нечітки множини
невизначеність
інформативний сигнал
ідентифікація
верифікація
Issue Date: 2012
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка інтервальних методів з використанням концепції невизначеності для підвищення точності оцінки результатів контрольних вимірювань параметрів інформативних сигналів : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Є. Володарський. - К., 2012. - 199 л. + CD-ROM. - Д/б №2430-п
Abstract: Звіт про НДР: 199 с., 92 рис., 31 табл., 5 додатків, 53 джерела. Метою роботи є підвищення точності оцінок розширених невизначеностей, що отримуються в результаті об'єднання невизначеностей за допомогою інтервальних методів. Для досягнення поставленої мети вирішені наступні завдання: 1. Проведено аналіз інснуючих і перспективних підходів до рішення задачі оцінки розширеної невизначеності результатів вимірювань, за підсумками якого вибрано напрям дослідження і визначені шляхи досягнення поставленої мети. Розроблена загальна методика (алгоритм) дослідження. 2. Розроблені алгоритми побудови функцій приналежності для експериментальних даних і аналітично заданих розподілів щільності вірогідності. 3. Проведені дослідження для вибірок малого об'єму на предмет підвищення точності оцінки розширеної невизначеності типу А при використанні функцій приналежності. 4. Розроблено підхід до оцінювання розширеної невизначеності за типом В. Об'єкт дослідження - Процедура оцінки розширеної невизначеності результатів вимірювань. Предмет дослідження - Оцінка розширеної невизначеності з використанням інтервального аналізу. Методи дослідження засновані на використанні теорії вірогідності і математичної статистики, теорії нечітких множин, метрології, теорії похибок результатів вимірювань, теорії невизначеності. Для отримання дослідницьких результатів використовувалося математичне і статистичне моделювання.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4207
Gov't Doc #: 01111U000783
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2430-п.pdf
  Restricted Access
5.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.