Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4224
Title: Англійська мова професійного спрямування
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Англійська мова професійного спрямування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять для студентів 3 курсу факультету авіаційних і космічних систем напряму підготовки 6.051103 «Авіоніка». Ч. 1 / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. В. Вадаська, Н. Ю. Дроздович. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,04 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 98 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4224
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drozdovych_Vadaska_FAKS(3)_1ch.pdf
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.