Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4232
Title: Іноземна мова професійного спрямування
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Іноземна мова професійного спрямування [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної підготовки студентів 3-4 курсів Інституту телекомунікаційних систем до виконання комплексних контрольних робіт / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. С. Нипадимка. – Електронні текстові дані (1 файл: 253 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 38 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4232
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_Nypadymka_ITS(3-4).pdf
  Restricted Access
253.4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.