Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/430
Title: Комп'ютерна електроніка
Keywords: комп’ютерна електроніка
оформлення курсового проекта
текстова документація
графічна документація
Issue Date: 2010
Citation: Комп'ютерна електроніка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. О. Новацький – Електронні текстові дані (1 файл: 13,5 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана
Abstract: Робота містить завдання та необхідні рекомендації щодо виконання курсових проектів з дисципліни «Комп’ютерна електроніка». Наведені завдання на проект, вказівки до складу, обсягу, структури, виконання окремих розділів, виконання текстової та графічної документації, про порядок захисту, приклади виконання та список рекомендованої літератури.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/430
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АУТС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-129.doc
  Restricted Access
13.85 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.