Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/436
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГомонай, Олена Василівна-
dc.contributor.authorКравцов, Олег Васильович-
dc.date.accessioned2010-09-08T12:00:30Z-
dc.date.available2010-09-08T12:00:30Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationГомонай, О. В. Задачі з загальної фізики. Електродинаміка [Електронний ресурс] : навчальний посібник / НТУУ «КПІ» ; О. В. Гомонай, О. В. Кравцов. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,74 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана.en
dc.identifier.urihttp://ela.kpi.ua/handle/123456789/436-
dc.descriptionПовний текст документа доступний лише в локальній мережі університетуuk
dc.description.abstractПосiбник мiстить бiльше 300 задач з загальної фiзики, роздiл «Електродинамiка». Кожнiй темi передує теоретичний довiдник, який мiстить основнi положення та формули, а також опис вiдповiдного математичного апарату. В кiнцi посiбника наведенi завдання та методичнi вказiвки до трьох розрахунково-графiчних робiт, якi iлюструють курс електродинамiки. Посiбник орiєнтований на студентiв iнженерно-технiчних спецiальностей з поглибленою математичною пiдготовкою.en
dc.language.isouken
dc.contributor.researchgrantorНТУУ «КПІ»en
dc.subjectелектродинамікаen
dc.subjectелектричний струмen
dc.subjectелектричне полеen
dc.subjectелектростатикаen
dc.subjectмагнiтостатикаen
dc.titleЗадачі з загальної фізики. Електродинамікаen
dc.typeLearning Objecten
dc.audience.departmentІнформаційної безпекиen
dc.contributor.facultyФiзико-технiчний iнститутen
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-132.pdf
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.