Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/436
Title: Задачі з загальної фізики. Електродинаміка
Authors: Гомонай, Олена Василівна
Кравцов, Олег Васильович
Keywords: електродинаміка
електричний струм
електричне поле
електростатика
магнiтостатика
Issue Date: 2009
Citation: Гомонай, О. В. Задачі з загальної фізики. Електродинаміка [Електронний ресурс] : навчальний посібник / НТУУ «КПІ» ; О. В. Гомонай, О. В. Кравцов. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,74 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана.
Abstract: Посiбник мiстить бiльше 300 задач з загальної фiзики, роздiл «Електродинамiка». Кожнiй темi передує теоретичний довiдник, який мiстить основнi положення та формули, а також опис вiдповiдного математичного апарату. В кiнцi посiбника наведенi завдання та методичнi вказiвки до трьох розрахунково-графiчних робiт, якi iлюструють курс електродинамiки. Посiбник орiєнтований на студентiв iнженерно-технiчних спецiальностей з поглибленою математичною пiдготовкою.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/436
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ІБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-132.pdf
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.