Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/437
Title: Теорія механізмів і машин
Keywords: теорія механізмів
шарнірно-важільний механізм
кулачкові механізми
Issue Date: 2010
Citation: Теорія механізмів і машин [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів інженерно-хімічних спеціальностей / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. А. Кірієнко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,78 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Abstract: Мета даних методичних вказівок – допомогти студентам у курсовому проектуванні з теорії механізмів і машин, складанні, написанні та оформленні пояснювальної записки, виконанні креслень курсової роботи відповідно до вимог Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), а також у підготовці до захисту курсової роботи згідно з положеннями рейтингової системи оцінювання знань студентів (РСО).
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/437
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-133.pdf
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.