Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/441
Title: Дискретний аналіз. Ч. 2: Елементи математичної логіки
Keywords: дискретний аналіз
елементи математичної логіки
Issue Date: 2010
Citation: Дискретний аналіз. Ч. 2: Елементи математичної логіки [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів спеціальностей, пов’язаних з інформаційними технологіями та захистом інформації / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. К. Мороховець. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,05 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Abstract: Розділ «Елементи математичної логіки» є частиною курсу «Дискретний аналіз», що викладається студентам першого року навчання. Читачеві даного видання пропонується орієнтоване на початківців викладення базового розділу математичної логіки – логіки висловлень. Приділяється увага зв’язку між природною мовою та мовою логіки висловлень, підкреслено роль мови логіки висловлень як засобу подання міркувань. Розглянуто методи перевірки правильності міркувань, що можуть бути записані мовою логіки висловлень.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/441
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ММЗІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-137.doc
  Restricted Access
1.08 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.