Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/454
Title: Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту (роботи) освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.050401 «Металургія»
Keywords: дипломний проект
спеціальна електрометалургія
Issue Date: 2010
Citation: Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту (роботи) освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.050401 «Металургія» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. О. Ремізов, Ю. Я. Готвянський. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,68 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/454
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-10-151.doc
  Restricted Access
5.82 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.