Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4557
Title: Розвиток теорії проектування верстатів нових компоновок на базі системного аналізу та синтезу механізмів з паралельною структурою
Advisors: Кузнєцов, Ю. М.
Keywords: технічна система
верстат
механізм паралельної структури
токарний багатоцільовий верстат з паралельною кінематикою
багатокоординатний свердлильно-фрезерний верстат каркасної компоновки
генетичний підхід
генетична програма
породжувальна система
симетрія
генетичні оператори
геометричні оператори
багаторівневий системно-морфологічний підхід
компоновка
структурно-кінематичний аналіз
динамічний аналіз
прогнозування
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розвиток теорії проектування верстатів нових компоновок на базі системного аналізу та синтезу механізмів з паралельною структурою : звіт про НДР (заключ.) : НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Ю. М. Кузнєцов. - К., 2011. - 407 л. + CD-ROM. - Д/б №2267-ф
Abstract: Звіт про НДР №2267-Ф (заключний) __сторінок, 226 рисунків, 35 таблиць, 294 джерел інформації Отримала подальший розвиток теорія проектування верстатів нового покоління з механізмами паралельної структури, яка реалізує запропоновану концепцію, що передбачає: - генетичний підхід до опису, еволюції розвитку, класифікації і прогнозуванню технічних систем по аналогії з біологічними системами; - багаторівневий системно-морфологічний підхід до побудови і синтезу складних технічних систем; - застосування каркасних і оболонкових конструкцій несучих систем з врахуванням об’єктивно існуючої в природі симетрії як особливого роду геометричної закономірності при побудові геометричних фігур в просторі; - використання перспективних інформаційних технологій та інтелектуальних комп’ютерних систем. Виконані структурно-схемний синтез верстатів з паралельною кінематикою, комп’ютерне моделювання і візуалізація формоутворюючих рухів верстатів з механізмами паралельної структури,теоретичний аналіз гібридних компоновок багатоцільових токарних верстатів із штангами постійної довжини і гібридних багатокоординатних свердлильно-фрезерних верстатів каркасної компоновки. Розроблені практичні рекомендації по застосуванню технологічного обладнання з паралельною кінематикою і сформульовані напрямки подальших досліджень.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4557
Gov't Doc #: 0109U000817
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2267-ф.pdf
  Restricted Access
50.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.