Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4564
Title: Розробка неінвазивних технологій та систем високого розрізнення для ранньої діагностики серцево-судинних захворювань
Authors: Фесечко, В. О.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: ЕКГ високого розрізнення
морфологічний аналіз ЕКГ
вейвлет аналіз ВСР
рання діагностика
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка неінвазивних технологій та систем високого розрізнення для ранньої діагностики серцево-судинних захворювань : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. О. Фесечко. - К., 2011. - 239 л. + CD-ROM. - Д/б №2337-п
Abstract: Звіт з НДР виконаний на 239 сторінках, складається з 5 розділів, містить 62 ілюстрації, 9 таблиць та 106 джерел в переліку посилань. Об'єктом дослідження є технічне та методичне забезпечення діагностики найбільш поширених захворювань серцево-судинної системи. Метою роботи є створення нових методів і засобів виявлення і дослідження пізніх потенціалів передсердя і шлуночків серця людини на підставі технологій високого розрізнення аналізу даних медико-біологічних вимірювань, застосування яких призведе до підвищення достовірності діагностики стану серцево-судинної системи на ранніх стадіях захворювань. В першому розділі наведено теоретичні основи неінвазивних технологій високого розрізнення для ранньої діагностики серцево-судинної системи. В другому розділі розроблено алгоритми та програми для ранньої діагностики стану серцево-судинної системи на основі розвитку методик розпізнавання образів структурних компонентів електрокардіограми. В третьому розділі представлено методику компонентного аналізу варіабельності серцевого ритму на основі ортогонального діадного вейвлет-аналізу. В четвертому розділі наведено методи високого розрізення для просторової фільтрації, сегентації, морфологічної обробки зображень ультразвукової інтроскопії, позитронно-емісійної, магніто-резонансної і рентгенівської інтроскопії. В п’ятому розділі викладено результати розробки комплексної системи неінвазивної діагностики стану серцево-судинної систем из високим розрізненням.
Gov't Doc #: 0110U002463
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4564
Other Identifiers: КВНТД І.2 12.11.17
Д/б №2337 - п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2337-п.doc
  Restricted Access
12.59 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.