Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4568
Title: Впровадження принципів сталого розвитку в регіональне екологічне оцінювання, технології та виробництва
Authors: Статюха, Г. О.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: сталий розвиток
екологічна сталість
оцінювання
ресурсоспоживання
водо-ефективність
продукційна система
ризик
індекс
газові викиди
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Впровадження принципів сталого розвитку в регіональне екологічне оцінювання, технології та виробництва : звіт про НДР частина I (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Г. Статюха. - К., 2011. - 632 л. + CD-ROM. - Д/б №2362-п
Abstract: Звіт про НДР: 632 с., 96 рис., 116 табл., 7 додатків, 377 джерел. Об’єкт дослідження – територіальні утворення, промислові об’єкти, продукційні системи. Мета роботи – розроблення систем оцінювання екологічної сталості великомасштабних об’єктів (регіонів), створення методології визначення ризику на стадії проектування, яка б дала змогу врахувати найбільш важливі впливи на навколишнє середовище з боку небезпечного об’єкту, а також метрик, які уможливлять здійснювання екологічного оцінювання продукційних систем та виробництв. Сталий розвиток – одна з головних парадигм сучасного розвитку суспільства. Екологічне керування вимагає уваги до широкого кола питань, пов'язаних із природними ресурсами й забрудненнями. Сталий розвиток зазвичай оцінюється метриками, що визначаються цілим переліком факторів, серед яких забруднення атмосферного повітря, водного середовища і ґрунтів. Метрики (індикатори та індекси) забезпечують надзвичайно важливу основу для прийняття рішень у багатьох напрямках, сприяють перекладанню знань у керовані інформаційні блоки, які оснащують процес ухвалення рішень. Вони можуть допомогти виміряти й оцінити прогрес у досягненні цілей сталого розвитку, і забезпечити раннє попередження й інформування з метою запобігання критичного стану й збитків економіки, проблем у соціальній і природоохоронній сферах. Пропоновані системи оцінювання може бути використано для аналізування різномасштабних об’єктів, у т.ч. територіальних утворень на основі даних майбутніх звітних років. Практично важливими результатами роботи є агрегування та візуалізування великих обсягів даних, результати яких може бути використано для відстеження показників різномасштабних об’єктів, прийняття технічних, технологічних, економічних, управлінських та адміністративних рішень, інформування громадськості.
Gov't Doc #: 0110U000386
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4568
Other Identifiers: КВНТД I.1 03.00.16
Д/б №2362-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2362-п.pdf
  Restricted Access
35.13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.