Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4594
Title: Створення інформаційно-вимірювальної системи курсу та вертикалі на базі поверхнево-акустичних акселерометрів
Authors: Володарський, Є. Т.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: мікромеханіка
гіроскоп
акселерометр
інерціальні системи
супутникові навігаційні системи
безпілотний літальний апарат
системи управління
точність
комплексування
калібровка
динаміка
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Створення інформаційно-вимірювальної системи курсу та вертикалі на базі поверхнево-акустичних акселерометрів : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Є. Володарський. - К., 2011. - 158 л. + CD-ROM. - Д/б №2339-п
Abstract: Звіт про НДР:158 с., 92 рис., 13 табл., 2 додатка, 59 джерел. В цих матеріалах викладено результати досліджень, виконаних в рамках науково-дослідної роботи "Створення інформаційно-вимірювальної системи курсу та вертикалі на базі поверхнево-акустичних акселерометрів" В роботі виконано аналіз патентної та промислової інформації, а також науково-технічної літератури за темою досліджень, який показав доцільність використання в цій НДР досягнень та розробок в галузі технологій створення мікромеханічних чутливих елементів і побудови на їх базі інформаційно-вимірювальних комплексів для систем управління та контролю. Мета роботи полягає в досліджені можливостей та шляхів створення інформаційно-вимірювальної системи курсу та вертикалі на базі поверхнево-акустичних акселерометрів (ІВС) визначення параметрів мікропереміщень об’єктів як в статичному, так і в динамічному режимі. В результаті проведених досліджень виконані роботи:  Проведено аналіз та визначення характеристик об’єктів, які можуть бути визначені через параметри мікропереміщень, таких як: - вектор прискорень; - вектор швидкості; - вектор зсуву; - кутова швидкість; - кутове прискорення.  Проведено обґрунтування інформаційно-вимірювального комплексу;  розроблені математичні моделі та алгоритми вихідних сигналів;  розроблено програму обчислення та корегування параметрів руху об’єктів  розроблено програму та методику проведення випробовувань базового модуля ІВС;  проведені натурні випробовування апаратури базового модуля ІВС.
Gov't Doc #: 0110U000033
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4594
Other Identifiers: КВНТД 1.2 12.11.06.
Д/б №2339-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2339-п.doc
  Restricted Access
8.4 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.