Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4611
Title: Розробка ефективних методів збереження грунтів у відповідності з парадигмою сталого розвитку
Authors: Корнієнко, Я. М.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: мінерально-гумінові добрива
гранульовані тверді композити
сталий розвиток
фазовий перехід
коефіцієнт гранулоутворення
дисперсний склад
функція втрат якості
потужність джерела зовнішнього рециклу
швидкість теплоносія
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка ефективних методів збереження грунтів у відповідності з парадигмою сталого розвитку : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Я. Корнієнко. - К., 2011. - 295 л. + CD-ROM. - Д/б №2351-п
Abstract: Звіт про НДР “Розробка ефективних методів збереження ґрунтів у відповідності з парадигмою сталого розвитку”; 294 с., 118 рисунків, 8 таблиць, 7 додатків, 56 джерел. Об’єкт дослідження –процес утворення мінерально-гумінових твердих композитів з пошаровою структурою. Метою роботи є дослідження процесів формування мінерально-гумінових твердих наноструктур із заданими властивостями та створення методики розрахунку промислового обладнання. Метод дослідження – системні теоретичні та експериментальні дослідження, фізичне та математичне моделювання процесів та фізико-хімічні аналізи. Результати науково-дослідної роботи: Сформульовано вимоги до комплексних мінерально-гумінових добрив, застосування яких сприяло б збереженню родючості ґрунтів. Обґрунтовано спосіб, методи та умови утворення мінерально-гумінових твердих композитів з утворенням наноструктур. Визначено лімітуючу стадію тепло- масообмінних процесів та встановлено вплив на гідродинаміку дисперсної системи фазових переходів, які відбуваються при утворенні твердих композитів з пошарових структур. Проведена перевірка адекватності фізичних і математичних моделей гідродинаміки та диспергування рідкої системи та визначені технологічні параметри процесу гранулоутворення. Розроблена узагальнена модель процесу з урахуванням стохастичної природи процесу, яка забезпечує одержання гранульованого продукту із заданими фізико-хімічними властивостями, які визначаються ґрунтово-кліматичними умовами регіону застосування. Проведені агродослідження підтвердили робочу гіпотезу щодо азотно-гумінових добрив, одержаних за пропонованою технологією. За результатами досліджень сформульовані конструктивно-технологічну концепцію промислового апарата.
Gov't Doc #: 0110U310
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4611
Other Identifiers: КВНТД І.2 15.17.04
Д/б №2351-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2351-п.pdf
  Restricted Access
28.71 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.