Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4615
Title: Розробка засад комплексної експрес-діагностики функціонального стану біологічних об'єктів
Advisors: Воронов, С. О.
Keywords: комплексний метод
інфрачервона термографія
транскутанна киснеметрія
функціональні проби
маркер паталогічного стану
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Розробка засад комплексної експрес-діагностики функціонального стану біологічних об'єктів : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. С. Воронов. - К., 2011. - 175 л. + CD-ROM. - Д/б №2224-ф
Abstract: Звіт НДР, заключний: 175 с., 69 рис., 5 табл. В результаті виконання науково-дослідної роботи проведено дослідження діагностичних можливостей методів інфрачервоної термографії та транскутанної киснеметрії. За результатами досліджень розроблено та експериментально апробовано новий різновид комплексного методу експрес-діагностики організму in-vivo. Розроблена методика визначення ефективних теплових параметрів організму та модель температурного поля з урахуванням процесів саморегуляції. Розроблена методика виявлення варикозних патологій на ранніх стадіях їх виникнення непрямим методом. За результатами експериментальних досліджень введено новий критерій, як патологічний маркер функціонального стану мікросудин у нормі і при патологіях різного рівня. Синтезовано нові структури засобів контролю парціального тиску кисню у підшкірних тканинах з розширеними можливостями. Запропоновано та обґрунтовано доцільність впровадження в медичну практику комплексного методу неінвазивної експрес-діагностики з використанням сучасних засобів дистанційної термографії та транскутанної киснеметрії, що надає можливість скоротити потрібну кількість одиниць рентгенодіагностичного обладнання при забезпеченні наявної кількості рентгенологічних досліджень, оптимізувати навантаження як на обладнання, так на пацієнтів і медичний персонал, зменшити видатки на витратні матеріали і забезпечити швидке обстеження великої кількості людей у режимі експрес-діагностики та скринінг-контролю.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4615
Gov't Doc #: 0109U001299
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2224-ф.doc
  Restricted Access
9.86 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.