Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4637
Title: Технологія енергоефективного екобудинку на базі SMART-технологій та комплексного використання відновлюваних джерел енергії
Authors: Праховник, А. В.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Keywords: концепція енергоефективної екобудівлі
система енергозабезпечення
розосереджена генерація
комплексне застосування традиційних та відновлюваних джерел енергії
оптимізація енергетичних втрат та енергоспоживання
енергоефективність та енергозбереження
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Citation: Технологія енергоефективного екобудинку на базі SMART-технологій та комплексного використання відновлюваних джерел енергії : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. А. В. Праховник. - К., 2011. - 221 л. + CD-ROM. - Д/б №2350-п
Abstract: Звіт 219 стор., 114 рис., 37 таблиць, перелік посилань 102. Об’єкт дослідження – будівля: огороджувані конструкції, інженерна інфраструктура, параметри комфортного мікроклімату. Мета роботи – створення єдиної концепції системи інтелектуального енергоефективного екобудинку (ІЕЕ) з розробкою багатоцільової багатокритеріальної математичної моделі ІЕЕ з врахуванням складних взаємозв’язків всіх підсистем життєзабезпечення будівлі (об’єкта) та впливу на них факторів зовнішнього середовища (в залежності від метрологічних особливостей регіону та принципів енергозабезпечення-енергоспоживання – мікроенергосистема або віртуальна електростанція) і вирішенням питань щодо вибору огороджувальних конструкцій, побудови ефективних систем забезпечення мікроклімату, водозабезпечення та інтелектуальної системи управління, що забезпечує нульове споживання енергетичних ресурсів вуглеводнів та мінімальний вплив на екологію проектованого варіанта.. Методи дослідження – пошукові та дослідницькі розробки, кластер-аналіз, методи декомпозиції, метод аналізу ієрархій. В результаті виконання НДР досліджено методи і моделі оптимального визначення характеристик енергоефективної будівлі: характеристик огороджувальних конструкцій, підсистеми енергозабезпечення з врахуванням потенціалу відновлюваних джерел енергії та місцевих видів палива. Розроблено методичне забезпечення для розрахунків з використанням сучасних математичних моделей та методів оптимізації структури енергозабезпечення будівлі. Розроблено принципи формування мікроенергетичних мереж енергозабезпечення на базі розосереджених джерел енергії.
Gov't Doc #: 0110U000616
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4637
Other Identifiers: КВНТД I.2 13.14.01
Д/б №2350-п
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2350-п.docx
  Restricted Access
18.29 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.