Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4760
Title: Автоматичне керування теплоенергетичними об'єктами у змінних режимах роботи
Advisors: Ковриго, Ю. М.
Keywords: адаптивні системи
квазістаціонатні об'єкти
структурно-параметрична організація
ідентифікація
функціонально-адаптивні системи
Issue Date: 2011
Publisher: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Abstract: Звіт про НДР 176 с., 85 рис., 3 табл., 115 джерел. Об’єкт дослідження – системи автоматичного керування теплоенергетичними об’єктами в нестаціонарних режимах. Предмет дослідження – методи побудови високоякісних систем регулювання теплоенергетичних об’єктів на основі новітніх структурно-алгоритмічних рішень. Мета роботи - розробка, теоретичне і експериментальне обгрунтування та дослідження нових методів для побудови високоефективних систем керування в змінних режимах роботи, що враховують технологічні обмеження та ефективні в контурах з великою інерційністю, які можуть бути використані на стадіях розробки, проектування, впровадження і експлуатації в складі мікропроцесорних систем керування обладнанням ТЕС, процесами теплопостачання і теплоспоживання. Приведені результати дослідження малочутливих до змін параметрів систем шляхом комп’ютерного моделювання, які показують їх високу ефективність з точки зору витрат на адаптацію при зміні умов функціонування обладнання та введення в дію таких систем керування, що забезпечують високу їх якість роботи.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4760
Gov't Doc #: 0110U002291
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 11 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2347-п.pdf
  Restricted Access
6.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.